Laboratorium Medyczne wydanie nr 4/2019
Laboratorium Medyczne wydanie nr 4/2019

Ostatni w tym roku numer „Laboratorium Medycznego” otwiera rozmowa z Iwoną Kozłowską – przewodniczącą Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Porusza bardzo ważne kwestie w kontekście toczącej się od września bieżącego roku akcji protestacyjnej środowiska diagnostów laboratoryjnych.

W czwartym numerze rozpoczynamy nowy cykl tematyczny, w którym eksperci odpowiadają na istotne pytania dotyczące dotychczasowego funkcjonowania współczesnej diagnostyki laboratoryjnej i potencjalnych kierunków jej rozwoju. Zachęcamy również naszych Czytelników do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat sytuacji diagnostyki laboratoryjnej w dzisiejszej rzeczywistości.

Prezentujemy również interesujące zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik diagnostycznych. Odkrycie molekuł alergenowych zrewolucjonizowało diagnostykę alergii, która dzięki diagnostyce molekularnej stała się dokładniejsza, pozwalając na spersonalizowanie zaleceń terapeutycznych.

Jesteśmy przekonani, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w bieżącym numerze „Laboratorium Medycznego” interesujące dla siebie zagadnienia.

LABOR-NEWS

LABOR-NEWS

Prezentujemy nowości ze świata diagnostyki

OKIEM EKSPERTÓW

Polska diagnostyka laboratoryjna - diagnoza i kierunek zmian

Swoją opinię wyraził prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, dr n. med. Tomasz Anyszek, dr n. med. Brygida Beck.

ROZMOWA NUMERU

Wśród pracowników laboratoriów diagnostycznych coraz bardziej wzrasta świadomość przysługujących im praw

Rozmowa z Iwoną Kozłowską - przewodniczącą Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

BADANIA I WYNIKI

Korelacja wybranych biomarkerów z etiologią i ciężkością posocznicy

Posocznica stanowi główną przyczynę zgonów wśród chorób zakaźnych. Obecnie podstawą jej leczenia jest wczesne rozpoznanie i szybkie zastosowanie antybiotyku.

Testy nieinwazyjne w diagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

W diagnostyce zakażenia H. pylori wykorzystuje się testy inwazyjne związane z koniecznością wykonywania badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz metody inwazyjne. Do testów nieinwazyjnych zalicza się: test oddechowy z użyciem mocznika znakowanego C13, test na obecność antygenu H. pylori w kale, metody serologiczne oraz molekularne.

Allo- i autoimmunizacja antygenami leukocytów - konsekwencje kliniczne i diagnostyka prowadzona w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Diagnostyka alloimmunizacji opiera się na wykrywaniu i identyfikacji swoistości przeciwciał odpowiedzialnych za chorobę/reakcję poprzetoczeniową oraz na ustaleniu obecności antygenu, do którego te przeciwciała są skierowane na komórkach biorcy/dawcy czy płodu/noworodka, przy jednoczesnym wykazaniu braku tego antygenu na komórkach osoby, która przeciwciała wytworzyła.

Diagnostyka molekularna - innowacyjne narzędzie diagnostyczne w alergologii

Dzięki wprowadzeniu diagnostyki molekularnej w chorobach alergicznych możliwe stały się: opracowanie indywidualnego profilu uczulenia pacjenta, rozróżnienie objawów alergii pierwotnej od objawów powstałych w wyniku reakcji krzyżowych oraz ocena ryzyka anafilaksji i monitorowanie zmian profilu uczulenia.

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w kile wrodzonej

Nieleczona kiła u kobiety ciężarnej może skutkować groźnymi powikłaniami jtakimi jak: poród przedwczesny, obrzęk uogólniony płodu, a nawet zgon wewnątrzmaciczny. Dlatego też niezmiernie ważna jest diagnostyka prenatalna, w tym stosowanie testów przesiewowych, a nade wszystko prawidłowa ich interpretacja, co w pewnych sytuacjach może stwarzać spore trudności.

Trudności w interpretacji wyników badań laboratoryjnych

Udział laboratorium w interpretacji wyników badan pozwala na wyeliminowanie wpływu czynników analitycznych, natomiast ostateczna ocena wartości jest wynikiem współpracy z personelem klinicznym.

Projekt utworzenia Polskiej Sieci Biobanków - aktualizacja postepu prac oraz zakres produktów oferowanych do wdrożenia w polskich biobankach ludzkiego materiału biologicznego

BBMRI.pl jest odpowiednikiem narodowych organizacji biobankujących ludzki materiał biologiczny do celów naukowych, które funkcjonują już w 19 krajach europejskich, zrzeszonych w organizacje o nazwie Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure. Stanowi ona jedną z kluczowych i największych europejskich infrastruktur badawczych w biomedycynie na naszym kontynencie.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Dokumenty wymagane od wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego powinny być szczegółowo wymienione w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niemniej jednak bardzo ważne jest zaznajomienie się z ogólnymi informacjami na temat dokumentów wymaganych od wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

WYDARZENIA

Warszawska Jesień Diagnostyczna 2019

Tegoroczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Warszawskiego Oddziału PTDL Warszawska Jesień Diagnostyczna odbyła się w Falentach 24-25 października 2019 r. Tematem przewodnim spotkania były interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej.

VI Konferencja Katowickiego Oddziału PTDL. Postępy medycyny laboratoryjnej

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi zastosowania diagnostyki laboratoryjnej w kardiologii, chorobach zakaźnych oraz onkologii. Omówione zostały także aspekty fazy przedlaboratoryjnej, diagnostyki hematologicznej oraz mikrobiologii.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij