Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce wyniosła w 2019 r. blisko 7 mld zł (segment publiczny i prywatny łącznie). Stanowiło to wzrost około 5% rok do roku.

Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce wyniosła w 2019 r. blisko 7 mld zł (segment publiczny i prywatny łącznie). Stanowiło to wzrost około 5% rok do roku, wynika z najnowszego raportu PMR pt. “Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2020. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”. W ocenie PMR, rok 2020 będzie trudnym okresem dla segmentu diagnostyki laboratoryjnej, podobnie jak dla wielu innych segmentów branży medycznej i całej gospodarki, co wynika z pandemii koronawirusa.

Spowolnienie gospodarcze i spadek liczby badań w 2020 r.

Według założeń PMR na podstawie danych dostępnych na dzień 24 marca 2020 r., występujące ograniczenia w otoczeniu zewnętrznym, zarówno po stronie popytu, jak i podaży, zakłócone łańcuchy dostaw, jak i ogólny wzrost niepewności, odzwierciedlający się m.in. we wzroście zmienności indeksów giełdowych stanowią istotną barierę rozwoju ekonomicznego w bieżącym roku. W efekcie, PMR spodziewa się niemal całkowitego wyhamowania krajowego wzrostu gospodarczego w 2020 roku, który wedle aktualnych szacunków może wynieść około 0,2% r/r.

Wprowadzenie najpierw stanu zagrożenia epidemiologicznego, a później epidemii i idące za tym ograniczenia będą miały istotny wpływ również na segment usług diagnostyki laboratoryjnej. Liczba wykonywanych badań zmniejszy się m.in. ze względu na przejście placówek ambulatoryjnych w tryb telemedycyny, wstrzymanie przyjęć planowych w szpitalach, czy też wstrzymanie przez niektóre laboratoria wykonywania badań komercyjnych. Wskutek pogorszenia się sytuacji gospodarczej, firmy mogą rezygnować z dodatkowych ubezpieczeń i abonamentów medycznych lub mogą modyfikować ich zakres w kierunku produktów mniej kompleksowych. Osoby fizyczne mogą rezygnować z badań finansowanych z własnej kieszeni.

Kiedy rynek usług laboratoryjnych odrobi straty?

Na wartość rynku usług laboratoryjnych pozytywnie wpłynie przeprowadzanie testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa. Na chwilę obecną są to testy molekularne, ale Polska zakupi również najprawdopodobniej testy serologiczne do szybkiej diagnostyki. W ocenie PMR, nie zrównoważy to jednak w całości negatywnych efektów działań opisanych powyżej.

PMR spodziewa się, że w drugiej połowie 2020 r. polski system opieki medycznej wróci do stosunkowo normalnego funkcjonowania. Odrobienie przestoju spowodowanego koronawirusem (zaległe operacje, zabiegi i wizyty lekarskie, a co za tym idzie, badania diagnostyczne) nie będzie jednak możliwe do końca 2020 r., z racji ograniczeń w przepustowości. Dlatego też, dynamika rynku w 2020 w ocenie PMR będzie ujemna. Jednocześnie PMR szacuje, że będzie to mieć pozytywny wpływ na rynek w 2021 r. Dodatkowo, na wzrost liczby badań w 2021 r. wpłynie również wprowadzenie programu Profilaktyka 40 Plus, w ramach którego planowane jest przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawet u 11 mln Polaków w ciągu pięciu lat.

Wzrost świadomości pacjentów pozytywnym skutkiem pandemii

Ogółem, w nadchodzących latach na wzrost rynku pozytywnie wpływać będzie zwiększanie się świadomości pacjentów. PMR przewiduje również ogólny wzrost świadomości badań diagnostycznych w społeczeństwie – w wyniku epidemii uwaga całego społeczeństwa i władz zwróciła się w kierunku działań profilaktycznych i diagnostycznych. Czynnikiem wzrostu będzie również epidemiologia (choroby cywilizacyjne, wieku podeszłego i wirusowe), poszerzająca się oferta badań i zlecanie coraz większej ich liczby przez lekarzy.

Przy modelowym założeniu braku pandemii koronawirusa, rynek osiągnąłby dodatnią dynamikę wzrostu w latach 2020-2021 i na koniec 2021 r. byłby wart blisko 7,7 mld zł. Warto jednak zaznaczyć, że nawet przy braku pandemii, wzrost byłby jednak niższy niż w roku 2019 ze względu na osłabienie prognoz makroekonomicznych.

Źródło: Informacja prasowa PMR

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij