− Mamy świadomość, że od rzetelności i dokładności wykonywanych przez nas badań zależy ludzkie życie i zdrowie. Tu nie ma miejsca na błędy i przypadki – takie słowa słyszymy podczas rozmów z laborantami.

− I nie chodzi wszak tylko o wiarygodność samego badania, ale także o to, co następuje przed i po pobraniu, czyli na przykład o trwałe oznaczanie próbek. Dobra praktyka laboratoryjna musi gwarantować odpowiednią jakość i monitoring całego procesu: od pobrania materiału, przez badanie, wreszcie po należyte przechowywanie próbek. W standard badań wpisuje się więc również takie oznakowanie próbek czy naczyń laboratoryjnych, by nawet po wielu latach laboratorium dysponowało pełną i precyzyjną informacją odnośnie tego, co zostało poddane badaniu, do kogo należy pobrana próbka. Podsumowując, oznaczenie musi zawierać czytelne dane, które są niezbędne w dalszym procesie leczenia, testów czy przechowywania.

Etykiety odporne na rozpuszczalniki i chemikalia

Etisoft, tworząc system etiCALLS, czyli kompleksowe i wszechstronne wsparcie w identyfikacji próbek w laboratoriach, przewidział różnorodność działań i badań przez nie prowadzonych. Nowością w całym pakiecie udogodnień dla laborantów jest rozwiązanie zawierające etykiety odporne na rozpuszczalniki i chemikalia – SOLVENT&CHEMICAL RESISTANT.

To etykiety dedykowane przede wszystkim laboratoriom patomorfologicznym. Zostały one zaprojektowane tak, by móc je uzupełnić trwale nadrukowanymi danymi pacjenta oraz kodami kreskowymi i kodami 2D.

Przygotowanie do badania mikroskopowego wymaga od laborantów poddania materiału badawczego agresywnemu działaniu rozpuszczalników czy chemikaliów. Szkiełko mikroskopowe z preparowaną tkanką od samego początku powinno być oznaczone czytelną i trwałą etykietą z takim też nadrukiem. Parametry te muszą być zachowane pomimo zanurzania szkiełka w mieszaninach alkoholowych podczas procesów odwadniania, infiltracji oraz osadzania tkanki w parafinie. Same etykiety, jak i nadrukowane na nich informacje, powinny być odporne na proces usuwania ksylenu i toluenu z fragmentów tkanek, jak również barwienie i przeciwbarwienie eozyną, hematoksyliną i innymi barwnikami. Wreszcie – przechowywanie, i to nawet wieloletnie, które także powinno cechować zachowanie najwyższych parametrów jakościowych.

Wiarygodność to standard

Nadruk oraz etykieta z zestawu etiCALLS są odporne chemicznie oraz niepodatne na bezpośrednie działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak: ksylen, alkohol etylowy, izopropanol, metanol, formalina, toluen, aceton.

To jednak nie wszystko. Równie ważny jest klej zastosowany w etykiecie z zestawu etiCALLS. Także on jest odporny na rozpuszczalniki i chemikalia. Nawet wielogodzinny kontakt z ksylenem nie powoduje marszczenia etykiety czy jej odpadania. Formaty etykiety dopasowane są do szkiełek mikroskopowych, które mają styczność z rozpuszczalnikami i substancjami chemicznymi.

Rozwiązanie SOLVENT&CHEMICAL RESISTANT sprawdzi się w: histologii, patologii, immunologii, cytologii, genetyce, mikrobiogii.

Rozmawiając z laborantami, często słyszeliśmy, że choć nauka poszła do przodu, a drukarki zrewolucjonizowały świat druku, to alternatywą przy opisywaniu próbek wciąż bywa… zwykły ołówek. Zdarza się, że w celu zabezpieczania danych etykiety są dodatkowo laminowane. Etykieta SOLVENT&CHEMICAL RESISTANT nie wymaga takich zabezpieczeń.

W czasach rosnącej konkurencyjności i dynamicznego rozwoju branży laboratoryjnej dobrze wesprzeć codzienną praktykę najnowocześniejszymi rozwiązaniami, takimi jak etiCALLS. Łatwym w obsłudze, zoptymalizowanym pod względem kosztowym, gwarantującym wiarygodność na najwyższym poziomie. Cenionym przez polskie i zagraniczne laboratoria oraz placówki naukowo-badawcze, które tradycyjne i nie zawsze wiarygodne metody oznaczania próbek odłożyły już do lamusa.

Chcesz się przekonać, jak w warunkach laboratoryjnych zachowują się etykiety odporne na rozpuszczalniki i chemikalia? Obejrzyj krótką prezentację: https://www.youtube.com/watch?v=a7aOcuf4CIA.
Poznaj wszystkie rozwiązania etiCALLS stworzone specjalnie z myślą o laboratoriach: www.eticalls.pl

Opinia laboratorium patomorfologii w Katowicach
Zastosowana metoda badań/przebieg procedury:
Barwienie szkiełek mikroskopowych metodą hematoksylina-eozyna. 15 minut ksylen, 20 minut alkohol
absolutny, 10 minut hematoksylina, 1 minuta eozyna, 15 minut alkohol absolutny, 10 minut ksylen. Zanurzenie szkiełek mikroskopowych − 4-24 godziny formaldehyd 4%, 6 godzin alkohol absolutny, 9 godzin ksylen, 6 godzin parafina w temperaturze 68°C.
Etykieta została przyklejona na szkle.
• Spełnia oczekiwania TAK
• Czytelny TAK
• Identyfikacja TAK

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij