13 lutego na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zostało opublikowane stanowisko KRDL wobec sposobu procedowania projektu nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

13 lutego na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zostało opublikowane stanowisko nr 1/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 lutego 2019 r. wobec sposobu procedowania projektu nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Jak czytamy w piśmie przygotowanym przez prezes KRDL Alinę Niewiadomską oraz sekretarza KRDL Dorotę Krawiecką: „KRDL wyraża zaniepokojenie sposobem procedowania przez Ministerstwo Zdrowia, tak długo oczekiwanej przez środowisko diagnostów laboratoryjnych, nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VII kadencji opracował projekt ustawy, która w dużej mierze spełniała oczekiwania diagnostów laboratoryjnych. Niestety do zakończenia kadencji nie weszła ona pod obrady Sejmu. Rok 2019 jest ostatnim, w którym Sejm VIII kadencji może uchwalić oczekiwane prawo. Diagności laboratoryjni, nie bez podstaw, obawiają się powtórzenia scenariusza minionej kadencji, co pogłębia frustrację środowiska spowodowaną nierównym wobec innych zawodów medycznych traktowaniem naszej grupy zawodowej chociażby w zakresie wynagrodzeń i finansowania specjalizacji. Rodzą się podejrzenia, że skoro ciągle odkładany jest termin skierowania ustawy do Sejmu to zawiera ona przepisy, które są niekorzystne dla diagnostów laboratoryjnych. V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, obradujący 6-7 grudnia 2018 r. w Warszawie, zobligował KRDL do zainicjowania stosownych zmian w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej oraz aktach wykonawczych i określił priorytety, do których należą: kształcenie specjalizacyjne na zasadach refundacji przez Ministerstwo Zdrowia, dziesięciodniowy, płatny urlop szkoleniowy w celu realizacji obowiązku szkolenia ciągłego, zapobieganie deregulacji zawodu diagnosty laboratoryjnego, uporządkowanie przepisów prawa dotyczących pełnienia funkcji kierownika w medycznym laboratorium diagnostycznym, stworzenie systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraża wolę współpracy w zakresie formułowania przepisów ustawy. Nie jest to jednak możliwe bez znajomości projektu ustawy”.

Źródło informacji: KIDL

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij