Laboratorium Medyczne wydanie nr 1/2020
Laboratorium Medyczne wydanie nr 1/2020

Pierwszy w Nowym Roku numer Laboratorium Medycznego otwiera wywiad z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej – Profesorem dr hab. med. Maciejem Szmitkowskim. Przedstawione zostały kierunki zmian w polskiej diagnostyce laboratoryjnej, które w dużej mierze zostaną nakreślone przez nowelizację ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, od której kształtu będzie zależała rola i pozycja zawodu diagnosty laboratoryjnego, a przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich.

Podobnie jak w poprzednich numerach pojawiają się zagadnienia z dziedziny prawa. Tym razem opisane zostały podstawowe założenia dotyczące weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert w ramach procedury zwykłej. W kolejnym numerze zostaną omówione zagadnienia badania i oceny ofert oraz odrębności wynikające z zastosowania procedury odwróconej.

W aktualnym wydaniu znalazł się także interesujący artykuł na temat procesu pozyskania krwi pępowinowej oraz jej preparatyki i przechowywania na podstawie działalności Publicznego Banku Komórek Macierzystych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, praktyczne zagadnienia na temat lekowrażliwości czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego oraz bardzo interesujące informacje na temat znaczenia badań laboratoryjnych wykonywanych przyłóżkowo zostały przedstawione w przetłumaczonym na język polski artykule autorów z Finlandii.

Na zakończenie, w imieniu Redakcji zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Medycyna laboratoryjna – współczesne wyzwania i problemy diagnostyczne, która odbędzie się w kwietniu w formie szkolenia online.

Do zobaczenia!

ROZMOWA NUMERU

Status diagnosty we współczesnej ochronie zdrowia

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Szmitkowskim – Konsultantem Krajowym w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej.

BADANIA I WYNIKI

Porównanie wykorzystania na oddziale ratunkowym kompleksowego panelu przyłóżkowych badań laboratoryjnych i takich samych badań wykonywanych w konwencjonalnym laboratorium

POCT skracają proces diagnostyki laboratoryjnej, a ich wyniki są dostępne szybciej niż z laboratorium szpitalnego. Dzięki temu pacjenci mogą być szybciej wypisywani do domu. Tak więc przy odpowiednim przeszkoleniu i edukacji zespołu oddziału ratunkowego POCT mogą stać się efektywnym narzędziem do poprawy przepływu pacjentów.

Krew pępowinowa: pozyskiwanie, preparatyka, przechowywanie

Pozyskiwanie krwi pępowinowej jest procesem nieinwazyjnym, niestwarzającym zagrożeń dla matki ani dziecka. Jest wykonywane podczas porodu fizjologicznego, cesarskiego cięcia, zarówno w przypadku ciąży pojedynczej, jak i mnogiej.

Zespół antyfosfolipidowy – aspekty kliniczne i laboratoryjne

Podkreśla się związek obecności przeciwciał antyfosfolipidowych z chorobami zakaźnymi. Infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze mogą indukować syntezę aPLs. Najczęściej przeciwciała te współistnieją z: infekcją HIV, wirusem Epsteina-Barr, parwowirusem B19 oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Ocena lekowrażliwości czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego

W celu identyfikacji zagrożenia i określenia lekowrażliwości można wyróżnić trzy metody jej oznaczania: metodę dyfuzyjno-krążkową, rozcieńczeniową oraz E-test. Wybór metody i uzyskany wynik są podstawą diagnostyki mikrobiologicznej i gwarancją efektywnej antybiotykoterapii.

Potencjalne zastosowanie szczepów probiotycznych w leczeniu wybranych chorób

Pomimo wielu potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania probiotyków w terapii, ich pozytywne działanie zostało udokumentowane i potwierdzone stosownymi metaanalizami tylko w przypadku kilku schorzeń obejmujących układ pokarmowy.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Weryfikacja wykonawców oraz badanie i ocena ofert w zamówieniach publicznych. Część I

Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych założeń dotyczących weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert.

WYDARZENIA

Kobieta w obliczu współczesnej medycyny

Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu „Współczesna medycyna – merytorycznie i kompleksowo” – „Kobieta w obliczu współczesnej medycyny – perinatologia, onkologia, ginekologia” – odbywała się 26-28.11.2019 r. i była połączona z obchodami 10-lecia BB-Med.

Diagnostyka laboratoryjna – inwestycja w zdrowie

Pod koniec ubiegłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich zorganizowano konferencję pt. „Szybka i wiarygodna genetyczna diagnostyka mikrobiologiczna – inwestycja w zdrowie. Właściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy”. W wydarzeniu wzięli udział diagności laboratoryjni oraz osoby zarządzające podmiotami leczniczymi.

Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych

Kolejna, dwudziesta pierwsza edycja konferencji odbyła się 16 listopada 2019 r., a tematem przewodnim było „Współczesne spojrzenie na diagnostykę laboratoryjną chorób reumatycznych”.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij