Laboratorium Medyczne wydanie nr 3/2019
Laboratorium Medyczne wydanie nr 3/2019

Aktualny numer otwiera wywiad z dr hab. Anną Mertas poruszający zakres funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Interesujące i praktyczne zagadnienia prawne omówione zostały w artykule dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu publicznym. W bieżącym numerze kontynuujemy także tematykę z zakresu transfuzjologii i przedstawiamy Państwu artykuł omawiający profilaktykę choroby poprzetoczeniowej przeszczep przeciwko gospodarzowi (Ta-GvHD) a także interesujące zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych. Znajdziecie tu Państwo również artykuły z zakresu nauk klinicznych. Omówione zostały zagadnienia dotyczące przyczyn i diagnostyki niepłodności męskiej, diagnostyki serologicznej autoimmunologicznych schorzeń wątroby i dróg żółciowych oraz praktycznej roli, jaką odgrywają biomarkery oznaczane u pacjentów z ciężką astmą oporną na standardowe leczenie.

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego numeru będzie dla Państwa interesująca.

ROZMOWA NUMERU

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej obchodzi 55-lecie swojej działalności

Rozmowa z dr hab. n. med. Anną Mertas - prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

BADANIA I WYNIKI

Biomarkery astmy w erze leków biologicznych

Biomarkery, które pomagają w fenotypowaniu, pozwalają lekarzom "spersonalizować" leczenie celowanymi środkami biologicznymi. Niestety, oznaczania tych biomarkerów nie wykonuje się rutynowo u pacjentów, których astma jest oporna na standardowe leczenie.

Przegląd wykrywanych mechanizmów oporności bakterii

O oporności drobnoustrojów na antybiotyk mówi się wtedy, kiedy średnie stężenia hamujące populację drobnoustrojów in vitro są większe od stężeń możliwych do uzyskania in vivo.

Serologiczna diagnostyka autoimmunizacyjnych chorób wątroby

Ocena autoprzeciwciał w surowicy krwi chorych stanowi podstawowe narzędzie w diagnostyce różnicowej autoimmunizacyjnych chorób wątroby. Przedstawienie diagnozy z wykorzystaniem badań serologicznych wymaga kompleksowej analizy dotychczasowego przebiegu choroby.

Zapobieganie poprzetoczeniowej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi (TA-GvHD)

Próbowano różnych metod usunięcia limfocytów z przeznaczonych do przetoczenia składników krwi, jednak żadna z nich nie okazała się skuteczna w profilaktyce TA-GvHD.

Zamrażanie komórkowych składników krwi przeznaczonych do użytku klinicznego

Stosowanie mrożonych komórkowych składników krwi dotyczy głównie pacjentów mających rzadką grupę krwi, występowania przeciwciał skierowanych do różnych antygenów erytrocytów, leukocytów i płytek.

Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze

Ryzyko związane z obecnością kleszcza pospolitego wynika bezpośrednio z jego zdolności do transmisji groźnych patogenów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Przyczyny niepłodności męskiej

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się spadek parametrów płodności u mężczyzn. Wpływ na to mają takie czynniki, jak: kontakt ze środkami chemicznymi, zanieczyszczone środowisko naturalne, przewlekły stres, stosowanie używek, jak również wiek.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Od ogłoszenia o zamówieniu zależy, czy wykonawcy zainteresują się danym przetargiem i czy będą składać oferty. Dlatego istotne jest, żeby ogłoszenie zostało przygotowane prawidłowo.

WYDARZENIA

Otwarcie nowego laboratorium DIAGNOSTYKI

12 czerwca 2019 r. w Katowicach miało miejsce otwarcie nowego laboratorium centralnego Regionu Śląsk ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Merytorycznie i kompleksowo o współczesnej medycynie laboratoryjnej

"Jak stworzyć nowoczesne i profesjonalnie funkcjonujące Medyczne Laboratorium Diagnostyczne" oraz "Morfologia pod mikroskopem i nie tylko" to konferencje organizowane w tym roku przez Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med. Pierwsza z nich odbyła się 21-22 marca w Warszawie, a druga - 3-4 czerwca w Radomiu pod patronatem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij