Laboratorium Medyczne wydanie nr 2/2019
Laboratorium Medyczne wydanie nr 2/2019

Aktualny numer "Laboratorium Medycznego" otwiera wywiad z panią Alina Niewiadomską, nowo wybranym prezesem KRDL, omawiający wyzwania współczesnej diagnostyki laboratoryjnej szczególnie w obliczu zmian zachodzącym na rynku medycznym. Problem tych zmian został także poruszony w obszernym artykule na temat outsourcingu laboratoriów szpitalnych.

Ponadto, w bieżącym numerze omówiono szereg zagadnień z zakresu hematologii i transfuzjologii, diagnostyki klinicznej oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

Po raz pierwszy prezentujemy Państwu także tłumaczenie ciekawego artykułu z czasopisma "Disease Markers" dotyczącego markerów niedokrwiennej dysfunkcji mięśnia sercowego.

Wierzymy, że lektura artykułów będzie dla Państwa interesująca.

ROZMOWA NUMERU

Czas zadbać o komfort pracy diagnosty laboratoryjnego

Rozmowa z Aliną Niewiadomską, prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

BADANIA I WYNIKI

Przydatność adipokin jako biomarkerów niedokrwiennej dysfunkcji mięśnia sercowego

Badania prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach wykazały, że otyłość jest bardzo silnie związana z ogólnoustrojowym procesem zapalnym, oraz że otyłość trzewna zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe, zarówno jeśli chodzi o choroby naczyń mózgowych jak i zawał mięśnia sercowego.

Diagnostyka talasemii i hemoglobinopatii w Zakładzie Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej IHiT

Podłożem hemoglobinopatii mogą być zaburzenia syntezy (hemoglobinopatie ilościowe: talasemie) i/lub struktury hemoglobiny (hemoglobinopatie jakościowe: warianty hemoglobin) spowodowane mutacjami w genach kodujących to białko.

Poprzetoczeniowa choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (TA-GvHD)

TA-GvHD występuje na skutek przetoczenia immunokompetentnych limfocytów do organizmu biorcy, którego system immunologiczny jest niezdolny do ich zniszczenia lub dawca jest homozygotą pod względem jednego z haplotypów układu HLA biorcy. Powoduje to, że przetoczone limfocyty T nie są niszczone przez sprawny układ odpornościowy, ponieważ są traktowane jako własne.

Diagnostyka, leczenie i monitorowanie ciężkich zakażeń w OIT

Bardzo pomocnym elementem jest diagnostyka obrazowa. Wykorzystanie aparatów ultrasonograficznych, rentgenowskich, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego pozwala czasami w bardzo trudnych warunkach potwierdzić diagnozę i znaleźć źródło zakażenia.

Przyszłość szczepionki przeciw krztuścowi

Pełnokomórkowe, wysoce skuteczne lecz reaktogenne szczepionki przeciw krztuścowi coraz częściej zastępowane są przez znacznie bezpieczniejsze szczepionki acelularne, które jednak cechują się niższą skutecznością. W związku z tym trwają badania nad nowymi, bezpiecznymi szczepionkami, które zapewniałyby skuteczną i dłuższą ochronę przeciw pałeczkom Bordetella pertussis.

Celiakia - choroba dzieci i dorosłych. Diagnostyka i badania przesiewowe w grupach ryzyka

Celiakia jest obecnie jedną z częstszych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym, występuje u około 1% ogółu populacji. Wykrycie i zastosowanie w diagnostyce swoistych przeciwciał przyczyniło się do wzrostu jej rozpoznawalności, ale ciągle znaczna liczba przypadków nie jest zdiagnozowana.

Wybrane czynniki wirulencji i ich rola w patogenezie bakterii Salmonella sp.

Bakterie z rodzaju Salmonella sp. to Gram-ujemne pałeczki stanowiące czynnik etiologiczny wielu chorób układu pokarmowego. Infekcje przez nie wywołane mogą być ograniczone tylko do przewodu pokarmowego, ale można też wyróżnić zakażenia układowe oraz zakażenia durowe i rzekomo durowe. Szczególnie narażone na zakażenie są dzieci poniżej 5. roku życia, osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z obniżoną opornością, spowodowaną występowaniem choroby nowotworowej lub AIDS.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Outsourcing laboratoriów szpitalnych

Funkcjonujące w krajach rozwiniętych systemy ochrony zdrowia dopuszczają zarówno własne laboratoria szpitalne, jak i laboratoria outsourcingowe, skupiając się na kontroli ich jakości i kompetencji, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla pacjenta.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawców

Zarówno warunki udziału, jak i podstawy wykluczenia mają wspólny cel - dopuścić do udziału w postępowaniu tylko takich wykonawców, którzy dają odpowiednią rękojmię prawidłowego wykonania przyszłej umowy.

WYDARZENIA

Konferencja PTDL w ramach Targów EuroLab 2019 w Warszawie

Zaprezentowane podczas konferencji wykłady były merytorycznym podsumowaniem aktualnego etapu prac trzech Grup Roboczych PTDL powołanych przez Zarząd Główny PTDL w celu opracowania nowych rekomendacji dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Pomorsko-mazurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną

Od 28 lutego do 1 marca 2019 r. w Juracie odbyła się IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną". Organizatorem spotkania, podobnie jak w poprzednich latach, były oddziały terenowe gdański, słupski oraz olsztyński Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij