Laboratorium Medyczne wydanie nr 1/2018
Laboratorium Medyczne wydanie nr 1/2018

Pierwszy numer nowego kwartalnika "Laboratorium Medyczne"- czasopisma nastawionego głównie na prace o charakterze poglądowym, poznawczym, skupiający uwagę na wdrażaniu nowych technologii do rutynowo pracujących Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. W tym numerze poruszony został temat krztuśca jako aktualnego problemu w zdrowiu publicznym, diagnostyki kleszczowego zapalenia mózgu oraz zespołu antyfosfolipidowego. W aspekcie organizacji i zarządzania laboratorium, uwaga została poświęcona zagadnieniom akredytacji, biobezpieczeństwa oraz norm.

Zapraszamy do lektury!

TECHNIKI - TECHNOLOGIE - INFRASTRUKTURA

Metody detekcji zakażeń bakteryjnych w składnikach krwi przeznaczonych do przetoczenia

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod pobierania, preparatyki i przechowywania krew i jej składniki są bardzo bezpieczne, jednak ryzyko przeniesienia czynnika zakaźnego z transfuzją istnieje cały czas.

Metoda mikroskopowa oraz zastosowanie systemu EasyCell − badania porównawcze rozdziału krwinek białych w rozmazach krwi obwodowej

EasyCell stanowi system automatycznej analizy rozmazów krwi obwodowej, umożliwiający różnicowanie populacji leukocytów i ocenę jakościową układu czerwonokrwinkowego i płytkowego.

Spektrometria mas w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej

Spektrometria mas znalazła miejsce w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej, choć w Polsce są to dopiero początki. Metoda ta zapewnia unikalną czułość i selektywność oznaczeń.

Clean room - wszystko, co chciałbyś wiedzieć o strefach kontrolowanych

Pomieszczenia kontrolowane to szczególny rodzaj laboratorium. Każdy parametr podlega tu kontroli oraz nadzorowi. Żaden ruch nie jest przypadkowy, a pracę człowieka kontrolują systemy komputerowe i procedury.

BADANIA I WYNIKI

Krztusiec - aktualny problem w zdrowiu publicznym

Krztusiec wywołany przez pałeczki Bordetella pertusis jest groźną chorobą przede wszystkim dla noworodków i nieszczepionych niemowląt.

Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego w świetle aktualnych zaleceń

Rozpoznanie APS opiera się w dużej mierze na pracy diagnosty laboratoryjnego. Ważne jest zatem zachowanie szczególnej staranności w pobraniu i przygotowaniu materiału do badania, a także zapewnienie takich metod badawczych, które w świetle aktualnej wiedzy będą stanowiły pełną i optymalną diagnostykę zespołu antyfosfolipidowego.

Laboratoryjna diagnostyka zarażeń Toxoplasma gondii

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że Toxoplasma gondii jest zarażona ponad 1/3 ludności świata.

Kleszczowe zapalenie mózgu - badanie ogólne i cytodiagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego

Badania biochemiczne i cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w pierwszych dniach KZM nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie etiologii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Dlatego też w tym okresie diagnostyka powinna być uzupełniona o badania serologiczne PMR i surowicy.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Biobezpieczeństwo w laboratorium mikrobiologicznym

Do najważniejszych środków bezpieczeństwa należą właściwie zaplanowane pomieszczenia, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, chroniących przed wydostaniem się w sposób niekontrolowany materiału biologicznego, i przestrzeganie zasad dobrej praktyki mikrobiologicznej.

Czy norma zawsze znaczy to samo?

W języku potocznym „norma”, a właściwie „zakres normy”, stanowi podstawę do interpretacji wyników badań laboratoryjnych.

Akredytacja - wymóg czy potrzeba?

Przyczyna braku udziału laboratoriów w procesach akredytowania jest wieloaspektowa. Począwszy od ogólnej pozycji i roli laboratoriów medycznych w polskim systemie działalności leczniczej, braku wymagań jakościowych i kontroli przez NFZ, formy działalności, po aspekty ewidentnie ekonomiczne − jakość kosztuje.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij