Laboratorium Medyczne wydanie nr 3/2018
Laboratorium Medyczne wydanie nr 3/2018

Ten numer "Laboratorium Medycznego" poświęcony jest m. in. nowoczesnym technologiom i technikom wykorzystywanym w medycynie laboratoryjnej, opartych niejednokrotmnie na znanych od wielu lat zjawiskach, np. takich jak fluorescencja, która zdobywa w diagnostyce coraz szersze zastosowanie. Poza tym: zarządzanieryzykiem w krwiodawstwie i krwiolecznictwie, autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, przyczyny i diagnostyka ostrego uszkodzenia nerek, prewencja genetyczna raka piersi, zasady efektywnej współpracy lekarza z MLD.

 

BADANIA I WYNIKI

Zarządzanie ryzykiem w krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Zapewnienie coraz większego bezpieczeństwa przy jak najlepszej jakości składników krwi do lecznictwa nadal jest wyzwaniem dla służby krwi. Zarządzanie ryzykiem jest doskonałym narzędziem pozwalającym na osiąganie tego celu.

Technika immunofluorescencji pośredniej w wykrywaniu autoprzeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby

Wykrywanie i różnicowanie autoprzeciwciał przy podejrzeniu autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby ma ważne znaczenie przede wszystkim diagnostyczne. Ich obecność ułatwia postawienie rozpoznania oraz określenie typu AIH.

Potencjalne znaczenie mikrobiomów człowieka w rozwoju chorób układu krążenia

W ciągu kilku ostatnich lat naukowcy coraz większą wagę przywiązują do mikrobiomu człowieka jako potencjalnego źródła różnych jednostek chorobowych. W artykule skupiono się na mikrobiomie jamy ustnej oraz jelit, a także ich potencjalnym udziale w powstawaniu chorób krążenia.

Ostre uszkodzenie nerek – przyczyny i diagnostyka

Postęp we wczesnym rozpoznawaniu ostrego uszkodzenia nerek jest związany z metodami obrazowymi oraz oznaczaniem przesączania kłębuszkowego w czasie rzeczywistym niezależnie od wartości kreatyniny i diurezy.

Cytodiagnostyka płynów z jamy ciała uzupełniona metodą cytometrii przepływowej – aspekt kliniczny a potrzeba standaryzacji procedur diagnostycznych

Aby wyniki badania płynu z jamy ciała były przydatne w ustaleniu etiologii jego gromadzenia się, należy opracować spójny algorytm postępowania diagnostycznego dla materiału, jakim jest płyn z jamy ciała, biorąc pod uwagę aspekty fazy przedanalitycznej (pobranie materiału do odpowiednich probówek i czas transportu), analitycznej (metodologia wykonania preparatu), jak i dostępne metody diagnostyczne (badanie cytologiczne uzupełnione immunofenotypowaniem komórek metodą cytometrii przepływowej).

Bakteriobójcza aktywność surowicy kręgowców ze szczególnym uwzględnieniem litycznej aktywności wobec pozajelitowych szczepów E. coli

Bakterie E. coli prezentują w swojej budowie struktury, które umożliwiają im unikanie odpowiedzi immunologicznej, a także przenikanie do krwi, a nawet pokonanie bariery krew/mózg. Z tego powodu są niezwykle niebezpieczne, a badania z wykorzystaniem modelu surowicy mogą dostarczyć informacji odnośnie stopnia patogenności analizowanych szczepów.

Prewencja genetyczna raka piersi

Poznanie podłoża genetycznego raków piersi umożliwia wczesną ich detekcję i zastosowanie specjalistycznego i spersonalizowanego profilu badań kontrolnych oraz najefektywniejszego schematu leczenia.

TECHNIKI - TECHNOLOGIE - INFRASTRUKTURA

Nowoczesne techniki edycji genomów eukariotycznych

Precyzyjne manipulacje w genomie wywołane specjalnie zaprojektowanymi nukleazami mogą przyczynić się do rozwoju spersonalizowanej medycyny lub pomóc w usuwaniu podłoża chorób genetycznych.

Automatyzacja w laboratorium – luksus czy konieczność?

Automatyzacja w laboratorium stanowi dziś konieczność i co do tego nie pozostają jakiekolwiek wątpliwości. Im szybciej zostaną podjęta decyzja oraz dokonany właściwy wybór technologii i urządzeń, tym lepiej dla laboratorium.

Człowiek w clean room – czy jest zagrożeniem dla strefy kontrolowanej?

Przebywanie człowieka w pomieszczeniach clean room jest poważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kontaminacji mikrobiologicznej oraz zanieczyszczenia pyłowego pomieszczeń.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Współpraca między diagnostą laboratoryjnym a lekarzem klinicystą w procesie diagnostycznym pacjenta – doświadczenia i obserwacje własne

Przepływ informacji pomiędzy lekarzem klinicystą a diagnostą laboratoryjnym jest niezbędny. Jest podstawą prawidłowej diagnozy oraz odpowiedniego leczenia pacjenta.

Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowując opis przedmiotu zamówienia, zamawiający musi wziąć pod uwagę przede wszystkim własne potrzeby (czy też w przypadku podmiotów leczniczych – przede wszystkim potrzeby pacjentów). Powinien przy tym jednak mieć na uwadze zasadę uczciwej konkurencji.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij