Popierają nas

Poparcie dla powstania nowego magazynu wyrazili:

...

dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Redaktor wydania 1/2018

„Zespół redakcyjny „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” na wniosek czytelników zdecydował się na wydzielenie części medycznej i stworzenie nowego kwartalnika -„Laboratorium Medycznego”. Z założenia jest to tytuł nastawiony głównie na prace o charakterze poglądowym, poznawczym, skupiającym uwagę na wdrażaniu nowych technologii do rutynowo pracujących Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Każdy numer będzie miał swojego Redaktora Wydania, którego rola będzie polegała na utrzymaniu odpowiedniego poziomu czasopisma. Poproszono mnie jako pierwszą o pełnienie tej funkcji, co poza niewątpliwym zaszczytem, łączy się z wyzwaniem. Dołożę wszelkich starań, wraz z innymi członkami Zespołu Redakcyjnego, żeby następne numery spełniały swoje zadania i doprowadziły w niedalekiej przyszłości do uzyskania punktacji liczącej się na rynku wydawniczym”.

...

dr n. med. Brygida Beck
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

„Jako wieloletni członek Rady Naukowej czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" jestem niezmiernie zadowolona, że wyodrębnione zostanie z tego czasopisma nowe - "Laboratorium Medyczne". W każdym dotychczas wydanym numerze "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" diagności laboratoryjni oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych mogli odnaleźć wiele ciekawych artykułów przydatnych w ich codziennej pracy, zarówno praktycznej jak i naukowej. Jestem przekonana, że nowe czasopismo "Laboratorium Medyczne" będzie źródłem jeszcze ciekawszych doniesień ze świata medycznej diagnostyki laboratoryjnej, a decyzja wydawania właśnie takiej formy czasopisma poszerzy grono osób prenumerujących i czytających nowy kwartalnik, jak i publikujących w nim swoje artykuły”.

...

dr Bożena Futoma-Kołoch
Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

„Z uwagi na intensywny rozwój nauk z zakresu badań laboratoryjnych czy nowych technik diagnostycznych istnieje potrzeba docierania z tą wiedzą do szerokiego grona odbiorców. Nowopowstałe czasopismo "Laboratorium medyczne" stwarza doskonałą okazję do wymiany myśli, poglądów, doświadczeń, z których mogą korzystać zarówno specjaliści jak i osoby, dla których śledzenie najnowszych trendów pozwala na zachowanie jakości życia na odpowiednim poziomie".

...

mgr Elżbieta Lato-Karjakin
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Jędrzejów

„Z całego serca chciałabym polecić nowe czasopismo „Laboratorium Medyczne” wydawnictwa Elamed Media Group. Uważam, że zespół redaktorów jest gronem świetnych ekspertów w zakresie swoich dziedzin. Jestem przekonana, że dobierane przez nich treści znakomicie uzupełnią i pogłębią wiedzę każdego czytelnika. W mojej opinii „Laboratorium Medyczne” będzie drogą do lepszego poznania dziedziny diagnostyki laboratoryjnej”.

...

prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

„Pragnę zarekomendować nowe czasopismo "Laboratorium Medyczne", które będzie poświęcone zagadnieniom z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Sądzę, że to czasopismo wypełni lukę na rynku wydawniczym i umożliwi wielu diagnostom laboratoryjnym poszerzenie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej”.